Select Page

Apie

Istorija

Neonatologijos Asociacija, vienijanti Lietuvos gydytojus neonatologus ir  slaugytojas buvo įkurta 2007 metais kovo 15 dieną. Asociacijos steigėjos: Lietuvos Sveikatos Mokslų Universiteto docentė Eglė Markūnienė, Vilniaus Universiteto profesorė Nijolė Drazdienė, Lietuvos Sveikatos Mokslų Universiteto slaugos magistrė Natalija Skorobogatova.

Neonatologijos Asociacijos steigėjos: LSMU docentė Eglė Markūnienė, VU profesorė Nijolė Drazdienė ir LSMU asistentė Natalija Skorobogatova (iš dešinės į kairę).

Steigiamojo suvažiavimo – konferencijos pirmuoju lektoriumi iš užsienio ir Neonatologijos Asociacijos krikštatėviu tapo Italijos Neonatologų draugijos prezidentas prof. G. Buonacore. 2007  metų kovo 23 dieną įvyko I steigiamasis Neonatologijos Asociacijos suvažiavimas. Buvo išrinkta pirmoji valdyba, atstovaujanti kraštų gydytojus N.Drazdienė (Vilnius), N.Vezbergienė (Vilnius), D.Stonienė (Kaunas), B.Vaitkevičienė(Šiauliai), A.Bulaukienė (Klaipėda), R.Tvarijonavičienė (Panevėžys); kraštų slaugytojų atstovės: I.Subotovič (Vilnius), N.Skorobogatova (Kaunas), J.Ribelienė (Kaunas), L.Liugienė (Šiauliai), S.Gustienė (Klaipėda), O.Kirailienė (Panevėžys) ir prezidentė E.Markūnienė (Kaunas).

Vakarų ir Rytų Europos Neonatalines ir Perinatalines draugijas suvienijo Europos Perinatalinių ir Neonatalinių Draugijų Sąjunga (UENPS), kurios pirmasis steigiamasis suvažiavimas įvyko Romoje 2008 metų rudenį. Pirmuoju prezidentu buvo išrinktas prof. Giuseppe Buonacore.

Nuo 2012 metų Neonatologijos Asociacijos prezidente buvo išrinkta Lietuvos Sveikatos Mokslų Universiteto Neonatologijos klinikos vadovė profesorė Rasa Tamelienė, kuri perrinkta antrai kadencijai 2017 metais. 2014 metais Neonatologijos Asociacijos pavadinimas pakeistas į Lietuvos Neonatologijos Asociacija.

Vizija

Mes norime, kad kiekviena mama ir kiekvienas naujagimis gautų tinkamiausias sveikatos priežiūros paslaugas pagal savo poreikius kuo artimesnėje šeimai aplinkoje.

Misija

Mes manome, kad mūsų pacientų ir mūsų labui mes dirbame komandinį darbą, išlaikydami aukštus saugumo, paslaugų kokybės ir vertės standartus, skatindami pasitikėjimo atmosferą. Mes tikime, kad visi žmonės yra asmenys, ir su jais turėtų būti elgiamasi oriai ir pagarbiai. Mūsų asociacijos nariai ir kiti sveikatos priežiūros specialistai pripažįsta ir vertina savo pacientų ir jų šeimų individualumą ir įvairovę.

Lietuvos neonatologijos asociacijos

Valdyba

Doc. dr. Arūnas Liubšys

Prezidentas

 

• VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos;
Neonatologijos centro vadovas, gydytojas neonatologas.

El. paštas: arunas.liubsys@santa.lt

Dr. Ingrida Pilypienė

 

• VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos;
Naujagimių skyriaus vedėja, gydytoja neonatologė.

El. paštas: ingrida.pilypiene@santa.lt

Dr. Aušrinė Pliauckienė

 

• VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos;
Neonatologijos centras, Naujagimių intensyviosios terapijos skyriaus vedėja, gydytoja neonatologė.

El.paštas: ausrine.pliauckiene@santa.lt

Inesa Subotovič

 

• VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos;
• Neonatologijos centro administratorė;
• Naujagimių intensyviosios terapijos skyriaus anestezijos ir intensyviosios terapijos slaugytoja;
• Vilniaus universiteto Medicinos fakultetas Sveikatos mokslų institutas Slaugos katedros lektorė.

El. paštas: inesa.subotovic@gmail.com

Prof. dr. Rasa Tamelienė

 

• LSMUL Kauno klinikos
Neonatologijos klinikos vadovė, gydytoja neonatologė.

El. paštas: rasa.tameliene@kaunoklinikos.lt

Dr. Ilona Aldakauskienė

 

• LSMUL Kauno klinikos
Naujagimių intensyviosios terapijos skyriaus vadovė, gydytoja neonatologė.

El.paštas: ilona.aldakauskiene@kaunoklinikos.lt

 

Vaida Aleksejūnė

 

• LSMUL Kauno klinikos;
Naujagimių intensyviosios terapijos skyrius, gydytoja neonatologė.

El. paštas: vaida.kelmelyte@gmail.com 

Dr. Natalija Skorobogatova

 

• LSMUL Kauno klinikos
Neonatologijos klinikos slaugos vadovė;
Naujagimių intensyviosios terapijos skyrius, slaugytoja.

El.paštas: natalija.skorobogatova@kaunoklinikos.lt 

Vaida Aleksandravičienė

 

• VŠĮ Respublikinė Šiaulių ligoninė, Moters ir vaiko klinika;
Naujagimių skyriaus koordinatorė, gydytoja neonatologė.

El. paštas: vaida.aleksandraviciene@gmail.com

 

Rasa Voznikienė

 

• VŠĮ Respublikinė Šiaulių ligoninė, Moters ir vaiko klinika;
Naujagimių skyriaus slaugos administratorė.

El. paštas: rasa.voznikiene@gmail.com 

Irena Žilinskienė

 

• Respublikinė Panevėžio ligoninė;
Naujagimių skyriaus vedėja, gydytoja neonatologė.

El.paštas: irena.zilinskiene@panevezioligonine.lt 

Rita Ingelevičienė

 

• VšĮ Respublikinė Panevėžio ligoninė;
Naujagimių skyrius, slaugytoja.

El. paštas: rita.ingel@gmail.com 

Rūta Šuipienė

 

• Klaipėdos universiteto ligoninės filialas Klaipėdos ligoninė;
Neonatologijos centras, gydytoja neonatologė.

El.paštas: rutasuipiene@gmail.com 

Jūratė Rekašienė

 

• Klaipėdos universiteto ligoninės filialas Klaipėdos ligoninė;
Neonatologijos centras, bendrosios praktikos slaugytoja.

El. paštas: jurate.rekasiene@gmail.com