Select Page

Apie

Istorija

Neonatologijos Asociacija, vienijanti Lietuvos gydytojus neonatologus ir  slaugytojas buvo įkurta 2007 metais kovo 15 dieną. Asociacijos steigėjos: Lietuvos Sveikatos Mokslų Universiteto docentė Eglė Markūnienė, Vilniaus Universiteto profesorė Nijolė Drazdienė, Lietuvos Sveikatos Mokslų Universiteto slaugos magistrė Natalija Skorobogatova.

Neonatologijos Asociacijos steigėjos: LSMU docentė Eglė Markūnienė, VU profesorė Nijolė Drazdienė ir LSMU asistentė Natalija Skorobogatova (iš dešinės į kairę).

Steigiamojo suvažiavimo – konferencijos pirmuoju lektoriumi iš užsienio ir Neonatologijos Asociacijos krikštatėviu tapo Italijos Neonatologų draugijos prezidentas prof. G. Buonacore. 2007  metų kovo 23 dieną įvyko I steigiamasis Neonatologijos Asociacijos suvažiavimas. Buvo išrinkta pirmoji valdyba, atstovaujanti kraštų gydytojus N.Drazdienė (Vilnius), N.Vezbergienė (Vilnius), D.Stonienė (Kaunas), B.Vaitkevičienė(Šiauliai), A.Bulaukienė (Klaipėda), R.Tvarijonavičienė (Panevėžys); kraštų slaugytojų atstovės: I.Subotovič (Vilnius), N.Skorobogatova (Kaunas), J.Ribelienė (Kaunas), L.Liugienė (Šiauliai), S.Gustienė (Klaipėda), O.Kirailienė (Panevėžys) ir prezidentė E.Markūnienė (Kaunas).

Vakarų ir Rytų Europos Neonatalines ir Perinatalines draugijas suvienijo Europos Perinatalinių ir Neonatalinių Draugijų Sąjunga (UENPS), kurios pirmasis steigiamasis suvažiavimas įvyko Romoje 2008 metų rudenį. Pirmuoju prezidentu buvo išrinktas prof. Giuseppe Buonacore.

Nuo 2012 metų Neonatologijos Asociacijos prezidente buvo išrinkta Lietuvos Sveikatos Mokslų Universiteto Neonatologijos klinikos vadovė profesorė Rasa Tamelienė, kuri perrinkta antrai kadencijai 2017 metais. 2014 metais Neonatologijos Asociacijos pavadinimas pakeistas į Lietuvos Neonatologijos Asociacija.

Vizija

Mes norime, kad kiekviena mama ir kiekvienas naujagimis gautų tinkamiausias sveikatos priežiūros paslaugas pagal savo poreikius kuo artimesnėje šeimai aplinkoje.

Misija

Mes manome, kad mūsų pacientų ir mūsų labui mes dirbame komandinį darbą, išlaikydami aukštus saugumo, paslaugų kokybės ir vertės standartus, skatindami pasitikėjimo atmosferą. Mes tikime, kad visi žmonės yra asmenys, ir su jais turėtų būti elgiamasi oriai ir pagarbiai. Mūsų asociacijos nariai ir kiti sveikatos priežiūros specialistai pripažįsta ir vertina savo pacientų ir jų šeimų individualumą ir įvairovę.

Lietuvos neonatologijos asociacijos

Valdyba

Prof. dr. Rasa Tamelienė

Prezidentė

 

• LSMU MA Neonatologijos klinika, vadovė;
• LSMUL KK Naujagimių ligų skyrius, gydytoja neonatologė;
• Kauno krašto vyr. specialistė neonatologijai.

Tel. +370 37 326 194
Mob.tel. +370 687 26296
Fax. 8 37 326 507
El. paštas: rasa.tameliene@kaunoklinikos.lt

Rasa Brinkis

Viceprezidentė

 

• LSMU MA Neonatologijos klinika;
• LSMUL Kauno klinikos Naujagimių intensyviosios terapijos skyrius, gydytoja neonatologė.

Tel. +370 37 326 537
El. paštas: rasabrinkis@gmail.com 

Ilona Aldakauskienė

Sekretorė

 

• LSMU MA Neonatologijos klinika;
• LSMUL Kauno klinikos Naujagimių intensyviosios terapijos skyrius, vadovė, gydytoja neonatologė.

Tel. +370 37 326 537
El.paštas: ilona.aldakauskiene@kaunoklinikos.lt 

Arūnas Liubšys

 

Vaikų ligoninės, Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų filialo,  Neonatologijos centras, vadovas.

Mob.tel. +370 687 22520
El. paštas: arunas.liubsys@santa.lt , arunasliubsys@gmail.com

Prof .Dalia Stonienė

 

• LSMU MA Neonatologijos klinika; 
• LSMUL KK Naujagimių ligų skyrius, vadovė, gydytoja neonatologė.

Tel. +370 373 26609
El. paštas: dalia.stoniene@gmail.com 

Albina Bulaukienė

 

Klaipėdos Universitetinė ligoninė, Neonatologijos centras, vadovė, gydytoja neonatologė.

Tel. +370 846 396 576
Mob.tel. +370 682 024 727
El.paštas: albinaneo@gmail.com 

Virginija Gedvilienė

 

Respublikinė Šiaulių ligoninė, Moters ir vaiko klinika, Naujagimių skyrius, gydytoja neonatologė.

Tel. +370 41 552 843
El. paštas: virginija.gedv@gmail.com 

Daiva Misiūnaitė

 

Respublikinės Panevėžio ligoninė, Naujagimių ligų skyrius, gydytoja neonatologė

Tel. +370 45 507 290
El. paštas: daiva_misiunaite@yahoo.com 

Inesa Subotovič

 

• Vaikų ligoninės, Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų filialo,
Neonatologijos centras, administratorė;
• Naujagimių intensyviosios terapijos skyrius, vyr. slaugos administratorė, slaugytoja.

Mob.tel. +370 614 35664
El.paštas: inesa.subotovic@santa.lt 

Natalija Skorobogatova

 

• LSMU MA Neonatologijos klinika, slaugos vadovė;
• LSMUL Kauno klinikos, Naujagimių intensyviosios terapijos skyrius, slaugytoja.

Mob.tel. +370 37 326 970
El.paštas: natalija.skorobogatova@kaunoklinikos.lt 

Jūratė Rekašienė

 

Klaipėdos universitetinės ligoninė, Perinatologijos centras, Naujagimių patologijos ir neišnešiotų naujagimių skyrius, bendrosios praktikos slaugytoja.

Mob. tel. +370 601 35634
El. paštas: jurate.rekasiene@gmail.com 

Janina Ribelienė

 

• LSMU MA Neonatologijos klinika;
• LSMUL Kauno klinikos , Naujagimių ligų skyrius, vyr. slaugytoja – slaugos administratorė.

Tel. +370 37 326 899
El.paštas: janina.ribeliene@kaunoklinikos.lt 

Loreta Morozienė

 

Respublikinė Šiaulių ligoninė, Moters ir vaiko klinika , Naujagimių skyrius, anestezijos ir intensyvios terapijos slaugytoja.

Mob. tel. +370 41 552 857
El. paštas: mmorozas@gmail.com