Select Page

Nariams

Metodikos  

Europos medicinos specialistų organizacijos (UEMS)

Reikalavimai neonatologijos rezidentūrai

September 2021

Minutes – Meeting of the EBN National Representatives

Dėl LNA galimybių paremti asociacijos narius, vykstančius į tarptautinius renginius

Gana dažnai sulaukiame klausimų dėl LNA galimybių paremti asociacijos narius, vykstančius į tarptautinius renginius. Primename LNA valdybos posėdyje (2017-03-27) priimtą paramos reglamentą. Informuoju, kad LNA lėšos 2023-01-01 9987 eurų.

Remiamas vykstantis į konferenciją LNA narys:
 • Yra LNA narys ne mažiau kaip trejus metus;
 • Sumokėjęs LNA nario mokestį už einamuosius metus;
 • Vyksta su stendiniu arba žodiniu pranešimu/-ais (remiama 1 kartą per 3 metus);
 • Vyksta be pranešimo – remiama skaitę pranešimą/-us, LNA konferencijose (remiama 1 kartąper 5 metus);
 • Maksimali paramos suma 400 eurų.
 • Paramai per metus iš viso išleidžiama ne daugiau kaip 10 proc. LNA sąskaitoje metų pradžioje esančios sumos.
 • Paramos prašymo tvarka:
  • Užpildomas Paramos prašymas (iš LNA puslapio neonatologija.lt)
  • Prašymas elektroniškai arba popierine forma pateikiamas LNA sekretoriatui.
  • Sekretoriatas ne vėliau kaip per 5 d. d. išsiunčia prašymą LNA Valdybos balsavimui.
  • LNA Valdyba ne vėliau kaip per 5 d. d. po prašymo gavimo, balsuoja elektroniškai (atsakymą siunčia LNA sekretoriatui)
  • Prašymas patenkinamas, jei už jį balsavo ne mažiau kaip pusė LNA Valdybos narių.
  • Grįžęs iš konferencijos, LNA narys atsiskaito LNA Valdybai, užpildydamas Ataskaitą už paramą (iš LNA puslapio neonatologija.lt) ir pateikdamas ją LNA sekretoriatui.
   • pagal numatytą sąmatą pateikiami išlaidas pateisinantys dokumentai: sąskaitos faktūros, sutartys, bilietai (kopijos).

Iki kovo 1 d. privaloma sumokėti LNA nario mokestį.

Primename, kad  LNA nariu laikomas žmogus, reguliariai mokantis nustatyto dydžio nario mokestį ir iki kovo 1 d. sumokėjęs jį už einamuosius metus:

 • Gydytojams ir gydytojams rezidentams 30 eurų;
 • Slaugytojams ir kitiems specialistams 15 eurų .

Mokestis mokamas pavedimu į LNA sąskaitą:

 • Gavėjas: Lietuvos neonatologijos asociacija
 • Įmonės kodas: 300663183
 • Bankas: AB Swedbank
 • Sąskaitos nr: LT77 7300 0101 5626 3439
 • Mokėjimo paskirtis: Metinis nario mokestis už XXXX metus.

LNA nariais laikomi visi asmenys, sumokėję nario mokestį iki einamųjų metų kovo 1 dienos.

Gydytojams ir gydytojams rezidentams

30€

Slaugytojams ir kitiems specialistams

15€